NOVINKY

17. októbra 2017

WOOD-MIZER EUROPE VÍŤAZÍ VO FILMOVEJ SÚŤAŽI OSN O CIEĽOCH UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

5. októbra 2017 sa Wood-Mizer Europe zúčastnil poľského filmového festivalu venovaného podpore programu OSN ’17 cieľov’.

17 cieľov udržateľného rozvoja podpísalo v roku 2015 celkom 193 hláv štátov. Program pozostáva z celosvetovej siete organizácií, ktoré sa venujú odstraňovaniu chudoby podporou prospešného podnikania, ukončeniu hladovania podporou poľnohospodárstva, umožneniu lepšieho prístupu k vzdelávaniu atď. Cieľ číslo 15 je ‘Udržateľné spravovanie lesov…’

Filmový festival sa otvoril hlavne firmám a nevládnym organizáciám v Poľsku, aby zdieľali, ako ich organizácie prispievajú k úspechu programu ’17 cieľov’. Celkom bolo prihlásených 58 filmov a 27 z nich do súťaže prijali.

Wood-Mizer Europe prihlásil film ‘Nasza Zielona Planeta’ (Naša zelená planéta). Závažné otázky, ktoré film kladie a skutočné príklady zo života dobre rezonovali s publikom a film získal ‘Cenu divákov’ spolu s tretím miestom celkového oficiálneho hodnotenia.

Krátke video predstavuje problémy rozvojových trhov, disponujúcich ohromnými lesnými zdrojmi, ale neschopných zodpovedne a udržateľne hospodáriť s drevom. Táto kombinácia potom prispieva k pokračujúcemu odlesňovaniu a ilegálnej ťažbe. Video Wood-Mizer kladie otázku “Čo môže urobiť jednotlivec?”

Problém je zosobnený troma rôznymi ľuďmi, ktorí čelili obrovským prekážkam. V Afrike píli misionár borovicu, ktorá by sa stala odpadom, lebo tam neexistuje efektívny spôsob, ako spracovať kusy menej kvalitného dreva na niečo použiteľné. Na Filipínách boj vlády proti ilegálnej ťažbe vyústil do desiatok tisícov kubíkov konfiškovaného dreva, ktoré rýchlo tlelo na hromadách rozosiatych po celej krajine. Farmár na severe Anglicka zúfalo hľadá spôsob, ako udržať svoju farmu rentabilnú a ako pokračovať v práci, ktorú má rád.

A súčasťou ich riešenia sú píly Wood-Mizer. Misionár inštaloval malú dostupnú pílu a začal meniť menej hodnotné drevo na časti pre stavbu včelích úľov – základ pre včelársky program, ktorý pomáha tisícom Zambijcov vybudovať lepší život pre svoje rodiny. Namiesto aby nechala drevo zhniť, použila filipínska vláda 12 mobilných píl Wood-Mizer, aby spracovala konfiškované drevo na približne 150,000 školských lavíc pre potreby vidieckych škôl. A farmár môže začať podnikať s mobilnou pílou, čím zabezpečí svojej farme trvalý príjem a udržateľnú budúcnosť pre svoju rodinu.Fotografie Wojciech Matecki

Oficiálna tlačová správa
Webová stránka 17 Goals – 17 cieľov

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO