POUŽÍVANÉ

EG300EH25S-EMR

 
 • Price (Price): 10 000,-€
 • Rok výroby (Year of prod.): 2016
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): Áno
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Manuálna (manipulácia s guľatinou)
18,5kW el. motor Setwork

 • Price (Price): 10 000,-€
 • Rok výroby (Year of prod.): 2016
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): Áno
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Manuálna (manipulácia s guľatinou)

 • Poznamký: 18,5kW el. motor Setwork

 Galeriá:

LT40E15

 
 • Price (Price): 6500,-EUR
 • Rok výroby (Year of prod.): 1992
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): žiadny
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Hydraulická (manipulácia s guľatinou)

 • Price (Price): 6500,-EUR
 • Rok výroby (Year of prod.): 1992
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): žiadny
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Hydraulická (manipulácia s guľatinou)

 Galeriá: