Píly Wood-Mizer pomáhajú kultivovať a posilňovať postavenie žien v Pakistane

By Rafaela Laurentino, Wood-Mizer

Píly Wood-Mizer pomáhajú kultivovať a posilňovať postavenie žien v Pakistane

 

Spoločnosť Ciqam Green Solutions Private Limited, známa aj ako Ciqam, pôsobí na severe Pakistanu, neďaleko Číny, konkrétne v údolí Hunza. Táto oblasť je preslávená svojimi horami a dedinami v nadmorskej výške okolo 2500 metrov. Údolie Hunza, ktorému kedysi vládli kniežatá, je bohaté na pamiatky.

"Ciqam" znamená po burušsky "zelený" a symbolizuje rast a prosperitu. Ciqam sa zaviazal k posilňovať postavenie žien, podporu rovnosti žien a mužov a podporovať udržateľnosť. Mali sme príležitosť hovoriť s Aqeelou Bano, generálnou riaditeľkou spoločnosti Ciqam, aby sme získali informácie o tom, ako spoločnosť pomáha ženám v Pakistane prekonávať sociálne a kultúrne prekážky a posilňovať ich ekonomické postavenie.

 

Ciqam Green Solutions Private Limited

"Predtým sme spolupracovali s agentúrou Aga Khan Cultural Services Pakistan (AKCSP), ktorá sa zameriava na ochranu a propagáciu kultúrnych pamiatok," hovorí Aqeela. "Cieľom projektu bolo vytvoriť príležitosti pre mladé ženy z chudobných domácností v projektoch rozvoja kultúrneho dedičstva pre AKCSP. Ženy mali pracovať v odboroch ako je tesárstvo, inštalatérstvo a murárstvo, ktoré sú v Pakistane považované za mužskú prácu, čo spochybňuje tradičné vnímanie ženskosti."

Aqeela nastúpila do AKSCP ako stážistka v mladom veku, keď organizácia renovovala 1100 ročnú pevnosť Altit, jednu z najstarších pamiatok v Gilgit-Baltistane, z ktorej viedla obchodná cesta Hodvábnej cesty medzi Čínou a Európou. Veľa sa naučila od zahraničných konzultantov s odbornými znalosťami v oblasti renovácie a rekonštrukcie pamiatok a získala rozmanité zručnosti, ako je topografické a architektonické meranie a zakresľovanie. V roku 2008 navštívili Gilgit-Baltistan zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, ktoré významne podporuje Aga Khan Trust for Culture, a boli ohromení jedinečnými zručnosťami v práci s drevom, ktoré predviedli mladé ženy v údolí Hunza.

 

1100-ročná pevnosť Altit

Skupina sponzorovaná nórskym veľvyslanectvom mala možnosť navštíviť na dva týždne Nórsko, aby sa učila od odborníkov na spracovanie dreva a získala poznatky z ich praxe.

"Počas tejto návštevy sme videli pílu Wood-Mizer prvýkrát a boli sme ohromení jej schopnosťami." spomína Aqeela. "Po návrate do Pakistanu sme boli vďačné, keď sme sa dozvedeli, že nórske veľvyslanectvo sa rozhodlo darovať nám nejaký stroj a dúfali sme, že to bude práve Wood-Mizer." 

Veľvyslanectvo podporilo Ciqam na ich ceste a poskytovalo im finančnú pomoc od roku 2008 do roku 2016, čo bolo dosť času, aby sa mohli etablovať ako nezávislý podnik.

"Dnes hrdo hovoríme, že ako nezávislé ženy vedieme vlastný podnik. To je v súlade s jedným z hlavných cieľov nášho projektu - umožniť ženám prevziať zodpovednosť za svoj život a prospievať ekonomike."

 

Technika Wood-Mizer

"V Pakistane sa na pílach a v drevárskych dielňach bežne stretávame so starými a zastaralými strojmi. Typ technológie, ktorú ponúka Wood-Mizer, je v Pakistane jedinečný a predtým neslýchaný," hovorí Aqeela. "Nové píly Wood-Mizer nahradili naše staré pásové píly, ktoré mali obnažené pílové pásy a nebolo bezpečné ich používať. Nielenže to nebolo dosť efektívne, ale to vyžadovalo aj viac práce pri obsluhe."

Nová píla Wood-Mizer LT70 využíva technológiu pílenia úzkym pílovým pásom. Tento pás vytvára v dreve len tenkú reznú škáru širokú maximálne 2 mm. Vďaka tomu sa dá z každého kmeňa vyrobiť viac dosiek a menej dreva skončí ako piliny. Za pílou LT70 prechádzajú dosky omietačkou Wood-Mizer EG300, ktorá odstráni okraje a popíli dosky na požadovaný rozmer. Používanie týchto dvoch strojov Wood-Mizer v tandeme za sebou výrazne zvyšuje produktivitu a uľahčuje prácu.

Prechod na Wood-Mizer zlepšil bezpečnosť a zvýšil efektivitu, čo im umožnilo vyťažiť viac z každého kmeňa a skrátiť výrobné časy. "Teším sa na to, keď budeme môcť využívať dalšie stroje a technológie od spoločnosti Wood-Mizer, pretože budeme pokračovat v spolupráci a raste."

Ciqam se špecializuje na tri rôzne výrobné odbory:
•   Nábytok: Ponúkajú rad kvalitne spracovaného nábytku vrátane stoličiek, stolov a skríň.
•   Stavby a reštaurovanie: Ich odbornosť sa týka okien, dverí, podláh, drevených obložení stien a strešných krytín. To zahŕňa pamiatkovo chránené objekty a zabezpečuje ich zachovanie a historickú neporušenosť.
•   Trvale udržitelné remeslá: Zvyšky dreva kreatívne využívajú na výrobu riadu, náčinia, hračiek a hudobných nástrojov pre svoju hudobnú školu. Upřednostňujú efektívne využívať zdroje a dbajú na to, aby nič nevyšlo nazmar. Obnovu a opätovné využitie považujú za zásadné princípy.

 

Záväzok udržateľnosti životného prostredia

Aqeela sa zasadzuje o udržateľnosť životného prostredia a vyjadruje obavy z klimatických zmien. Žije uprostred pohoria Karákóram s ľadovcami a topografia Gilgitu-Baltistanu sa vyznačuje úzkym zeleným pásom na vrchole hôr, ktorý pokrýva iba 2 % z celkovej rozlohy 72 000 km2.

"Čelíme významnému riziku zosuvov pôdy. Aby sme ho zmiernili, vysádzame v oblastiach náchylných na zosuvy stromy a vytvárame zelené pásy, ktoré pomáhajú predchádzať erózii a zvrátiť emisie uhlíka. Len za posledné tri roky sme vysadili približne 13 000 stromov."

 

Údolie Hunza

"Pracujeme predovšetkým s tzv. "zeleným drevom," ktoré sa od lesného dreva liši. V našom regióne ponúkajú lesy drevo ako jalovec a céder himálajsky, kým lokálne pestované drevo - topoľ, moruša, orech a ruská oliva - se označuje ako zelené drevo. Ťažba lesných stromov vyžaduje značný čas, pretože niektoré z nich majú vyše sto rokov, kým zelené drevo obvykle dozrieva 15 až 20 rokov a dá sa ľahko vysádzať."

Kľúčový aspekt poslania spoločnosti Ciqam je vzdelanie. Prostredníctvom workshopov a osvetových kampaní sa snaží vzdelávať rezbárov, stolárov a dodávateľov dreva o výhodách používania miestneho "zeleného dreva" namiesto výrubu lesných stromov.

 

Rovnosť žien a mužov a posilnenie ekonomického postavenia

Spoločnost Ciqam zahájila už v roku 2008  projekt, ktorého cieľom bolo poskytnúť mladým ženám z chudobných domácností pracovné príležitosti v odboroch, ako je tesárstvo, inštalatérstvo a murárstvo. S podporou AKCSP Ciqam úspešne vyškolil rad žien prostredníctvom nevládnej organizácie a potom túto iniciatívu začlenil do svojho podnikateľského plánu.

"Verím v posilnenie postavenia žien. Pochádzam z opomínanej rodiny s nízkymi príjmami a poznám mnoho ďalších dievčat v podobnej situácii, ktoré chcú zabezpečiť svoje rodiny," hovorí Aqeela. "Obzvlášť tu v našej oblasti sa potýkame s výrazne dominantnou mužskou spoločnosťou s diskriminačnými bariérami, ktoré diktujú, ktorá práca je pre mužov a ktorá pre ženy. Veľa pracovných miest je rozdelených podľa pohlavia a my to chceme prekonať, aby sme si boli ako ľudia všetci rovní a mali rovnaké možnosti. Chceme zaistiť, aby ste sa mohli venovať akejkoľvek životnej dráhe, ktorú si vyberiete, či ste se narodili ako dievča alebo chlapec."

Spoločne spochybňujú tradičné genderové normy a otvárajú ženám dvere k novým netradičným profesiám.

 

 
"Je mi cťou vidieť, akú zmenu dokázala priniesť spoločnosť Ciqam," hovorí Christoff du Plessis, technický obchodný zástupca spoločnosti Wood-Mizer. "Z vyše 100 000 píl, ktoré spoločnosť Wood-Mizer vyrobila počas svojej 40 ročnej histórie, mnohé obsluhujú ženy a podnikateľky. Je úžasné, že firma ako Ciqam prispieva k miestnej ekonomike v Pakistane a že komunita podporuje podniky vlastnené ženami, pretože starší a miestni obyvatelia žehnajú našim strojom, aby prosperovali."
 

***

Prihláste sa na odber noviniek
Dostávajte e-mailové aktualizácie exkluzívnych špeciálnych ponúk, správy o nových produktoch a pozvánky na špeciálne udalosti!