PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA – INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ ÚDAJOV

Rešpektujeme právo na súkromie a dbáme o bezpečnosť údajov tak, že sú chránené obvykle aplikovateľnými bezpečnostnými štandardmi.

Prijatím týchto pravidiel súhlasíte so spracovaním vašich údajov.

Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú spôsobu, ako spracovávame vaše osobné údaje, uvádzame nižšie.

1. Úvodné informácie

 • My, to je Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Poľsko, telefón: 63 26 26 000,
 • Vy, to je zákazník, osoba podrobená otázkam, osoba, ktorá navštevuje našu webovú stránku,
 • GDPR, to je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016, Oficiálny vestník EU L.2016.119.1 zo 4. mája 2016, vstúpi do platnosti 25. mája 2018 (s odvolaním na Smernicu).

2. Správca dát

My sme správca vašich osobných údajov. My vaše údaje spracovávame na základe našej obchodnej činnosti.

3. Dozorný orgán

Aktuálne je v Poľsku dohliadajúcim orgánom v oblasti osobných údajov Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov. Máte právo predkladať dohliadajúcemu orgánu sťažnosti.

4. Nesúhlas so spracovaním

Môžete podať námietku ku konkrétnemu spracovaniu údajov – obzvlášť tých pre markertingové účely. My platnosť vašej námietky preskúmame. Pokiaľ sa vaša námietka týka vašich údajov pre marketingové účely, vyhovieme jej, ak súčasne alebo v priebehu skúmania námietky nezotrváte na svojom súhlase so spracovaním vašich údajov pre marketingové účely. Súhlas poskytujete dobrovoľne. Kedykoľvek môžete odoprieť všetky alebo len niektoré súhlasy, ktoré sa týkajú spracovania vašich osobných údajov. Odvolanie daného súhlasu nemá vplyv na naše právo spracovať údaje pre účely popísané v danom súhlase do času, keď bol súhlas stiahnutý. Rovnako je možné, že v súlade so zákonom budeme oprávnení spracovávať údaje na odlišnom právnom základe alebo pre iné účely.

5. Účel spracovávania údajov

Spracovanie vašich osobných údajov vykonávame pre obchodné a marketingové účely, a tiež pre zodpovedanie otázok zaslaných prostredníctvom webových formulárov.

Na základe vašich údajov môžete byť predmetom analyzujúceho mechanizmu, ktorý používa vašu polohu a informáciu o produktoch, o ktoré ste sa zaujímali. Analýzu možno využiť na prispôsobenie niektorých informácií zobrazených na webovej stránke.

Používame vašu e-mailovú adresu a meno pri zasielaní nášho informačného bulletinu. Aby ste bulletin dostávali, musíte s tým súhlasiť. Ak bulletin dostávať nechcete, musíte jeho zasielanie odhlásiť pomocou odkazu prítomného v každej správe.

6. Aké údaje spracovávame

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytujete vo formulároch, to je údaje poskytnuté otvoreným spôsobom (krstné meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa a ďalšie údaje obsiahnuté vo webových formulároch). Môžeme tiež spracovávať údaje sústredené webovými prehliadačmi (poloha, IP adresa a ďalšie údaje, ktoré zasiela prehliadač).

7. Tretie strany, ktorým môžeme vaše údaje poskytnúť

Údaje smú byť poskytnuté iba a výlučne oprávneným subjektom. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám na nasledujúce účely:

 • spracovávanie webových formulárov,
 • automatizovanie úloh,
 • e-mailový marketing,
 • zber štatistických informácií,
 • analýzy údajov.

8. Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať

Doba uchovávania vašich údajov závisí od účelu, pre ktorý boli zhromaždené, účelu pre ktorý sú spracovávané, od znenia zákona alebo nami prijatej metódy uchovávania, ktorá zodpovedá tomuto zneniu zákona a rovnako závisí od vášho súhlasu a vašich ďalších vyhlásení. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým odvoláte súhlas s ich spracovaním.

9. Vaše práva

 • Ste oprávnení požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom a opraviť ich, pokiaľ nie sú v súlade s aktuálnym stavom a v prípadoch určených zákonom ich odstrániť alebo obmedziť ich spracovanie.
 • Máte právo podať námietku voči spracovaniu vašich údajov. My takú námietku preskúmame.
 • Budete mať právo preniesť svoje údaje alebo získať ich kópiu, ale toto právo nemôže ovplyvniť práva a slobody iných osôb, vrátane obchodného tajomstva alebo duševného vlastníctva a bude vykonávané v technicky možnom rozsahu.
 • Máte právo kontaktovať osobu zaoberajúcu sa záležitosťami, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov. Korešpondenciu môžete posielať na našu adresu alebo priamo kompetentnej osobe na email iod@woodmizer.pl.

POLITIKA V OBLASTI COOKIES

Webová stránka používa tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré posiela webový server a ukladá prehliadač. Keď webovú stránku navštívite znova, informáciu prečíta server, ktorý ju vytvoril. Zhromaždené údaje sa využívajú na zlepšenie funkcie IT systému zodpovedného za prevádzku webovej stránky a na prispôsobenie obsahu preferenciám užívateľa.

Na našom webe môžeme využívať nasledujúce druhy cookies:

 • Cookies relácie sú súbory dočasne ukladané do pamäti prehliadača, sú tam uchované, kým relácia neskončí.
 • Trvalé cookies sú súbory, ktoré zostávajú v pamäti prehliadača tak dlho, ako to dovoľuje nastavenie prehliadača zvolené užívateľom.
 • Vlastné cookies prichádzjú priamo z navštívenej webovej stránky.
 • Externé cookies prichádzajú z externého webu, iného, než ktorý bol navštívený.
 • Konfiguračné cookies dovoľujú nastaviť funkcie a služby na webovej stránke.
 • Základné, nevyhnutné cookies dovoľujú používať služby, ktoré sú na webe k dispozícii.
 • Funkčné cookies dovoľujú ukladať funkcie webu, ktoré užívateľ preferuje.
 • Reklamné cookies dovoľujú poskytovať reklamný obsah, ktorý je prispôsobený záujmu užívateľa.

V súčasnosti náš web nevyužíva všetky vyššie zmienené súbory, no jednako si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich používať.

Užívatelia webu môžu kedykoľvek nastavenia cookies zmeniť. Podrobná informácia o možnostiach a spôsoboch, ako s cookies zaobchádzať, je k dispozícii v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Zablokovať používanie cookies môže spôsobiť ťažkosti pri používaní určitých služieb na webových stránkach, obzvlášť na tých, ktoré vyžadujú, aby sa užívateľ prihlásil. Vyradiť možnosť akceptovať cookies nemá za následok stratu prístupu k obsahu.

Prihláste sa na odber noviniek
Dostávajte e-mailové aktualizácie exkluzívnych špeciálnych ponúk, správy o nových produktoch a pozvánky na špeciálne udalosti!